• Dobrodošli u vinariju Vinik - mesto gde se ljubav, znanje i tradicija pretaču u vino!
  • Dobrodošli u vinariju Vinik - mesto gde se ljubav, znanje i tradicija pretaču u vino!
  • Dobrodošli u vinariju Vinik - mesto gde se ljubav, znanje i tradicija pretaču u vino!
  • Dobrodošli u vinariju Vinik - mesto gde se ljubav, znanje i tradicija pretaču u vino!
VINSKI RED SVETI TEODOR PDF Štampa El. pošta


Banatski  vinski  red  ’’Sveti Teodor’’ osnovan  je  u  dane  berbe  groždja 2005 godine u Vršcu, gradu koji  je  najveći  vinogradaski  kraj  u  zemlji.

Naziv  vinskog  reda  Sv. Teodor  potiče  od  vladike  Banatskog  Svetog Teodora koji  je   još  1594  godine  podigao  ustanak  protiv  Turaka  u   Banatu. Njega  je pravoslavna  crkva  proglasila  za  svetitelja  1994  godine . Vino  i   vladika  su  danas simboli  grada Vršca  i  to  je  bio  dovoljan  razlog   da vitezovi  vinskog  reda  ponesu ime   ovog  Srpskog  svetitelja.

Red  ima  svoj  statut  i  kodeks  ponasanja. Medju  prvim  čalanovima  statuta  piše da  je  to  udruženje  ljubitelja  vina  koji  svako  na  svoj  način  mogu  da  doprinesu razvoju  vinske  kulture. Neprofitabilnog  je  karaktera  i  nema  dodirnih  tačaka  sa verskim  i  političkim  organizacijama .

Pored  osnovnog  zadatka, da  šire  vinsku  kulturu, odnosno da  utiču  na okolinu  da  kulturno  troši  kvalitetna  vina, vitezovi  imaju  zadatak   da  upoznaju  okolinu  u  kojoj  se nalaze  sa   prirodnom   lepotama  banatske  ravnice, gastronomijom, običajima vezanim za  vino  i  naravno  vinima,  a  to  su  prvestveno  bela  vina  tipa rizling  i  time  doprinose  stvaranju  i  razvoju  vinskih  puteva. Kodeks  propisije ponašanje  vitezova. Oni  moraju  svojim  izgledom (na  velikim  manifestacijama  su obavezni  odelo  i  kravata), ponašanjem  i  umerenim  pijenjem  vina  da  budi  primer ostalima  u  društvu.

Vitez  Banatskog vinskog  reda  može da  postane  svaki  iskreni  ljubitelj - poznavalac vina,  koga predloži  jedan  od  vitezova  senatu. Senat   razmatra  molbu u  vreme  zasedanja  jednom  godišnje  na  dan  osnivanja  reda  u  dane  berbe  groždja septembra  u  Vršcu.

Promocija  kandidata  u  viteza  vrši  se  javno  na  velikim  vinarskim  manifestacijama.  Zadatak  kandidatu  za  ulazak  u  red  je  da  polozi  ispit  odgovaranjem  na  postavljena  pitanja,   deguistacija  uzorka  vina   i  opisivanje  vina. Ukoliko  je  kandidat  zadovoljio  dobija  odoru i diplomu  i  tada polaže  zakletvu  čime  je  postao  ravnopravan  član  reda  vitezova  vina. Zakletva  počinje  rečima : ’’Vitez  sam  u  službi  njegovog  veličanstva  vina  i  zato mu  se  povinujem sa  velikim poštovanjem.’’

Red  broji  30  članova  i  praktikuje  da  prima  proverene  kandidate  dobre poznavaoce  vina. Red  sačinjavaju  vinari, poznate  javne  ličnosti, novinari  i  ljudi  iz nauke. Medju  njima  su  i  dve  dame  vinskog  reda. Red  ima  i  osmoricu  konzula (Francuska, Španija, Kanada, Slovenija, Crna Gora, Brazil, Portugalija i Mađarska).

 
Ne razumem ljude koji prodaju vino, ne znam šta bi za taj novac mogli pametnije kupiti.
Arapska
Priznajem da pred dobročinstvima vina nemam hrabrosti brojati mu mane.
S. Bodler
Prava sreća su vam jedna ruža, dva hleba, tri prijatelja, četiri pesme i pet flaša dobrog vina.
O. Kajam
Voda i hleb pasji život,
vino i hleb život dostojan čoveka.
Latinska